Scoutakel

Scouting. Laat je uitdagen!

Cursusprogramma

De 13e Scoutakel begint woensdagavond 8 mei 2024 en de 14e Scoutakel start vrijdagavond 4 oktober 2024. De opening is 20:00 uur.

We gebruiken op dit Scoutcentrum d'n Burcht en 't Veerhuis als binnen accommodaties.

Het programma van de 13de Scoutakel eindigt (na Hemelvaartsdag op donderdag 9 mei) vrijdagmiddag 10 mei 2024, en de 14de Scoutakel eindigt zondagmiddag 6 oktober 2024. De sluiting start circa 16:30 uur.

Op de website van Scouting Nederland is de kwalificatiekaart “Instructeur Pionieren” gepubliceerd, waarin de competenties staan die iemand moet hebben om deze kwalificatie te verwerven. Je kunt deze kwalificatiekaart downloaden via deze link: https://www.scouting.nl/assets/uploads/doorzoekbareBestanden/05.Scouting-Academy/04.Kwalificatiekaarten/Instructeurs-vakopleiders/Kwalificatiekaart-instructeur-pionieren.pdf

Nadat jij je als cursist hebt aangemeld, vul je in overleg met de praktijkbegeleider van jouw Scoutinggroep de kwalificatiekaart “Instructeur Pionieren”, deel B in, zodat wij een indruk krijgen welke kennis en vaardigheden uit dat deel jij al beheerst.

Deze ingevulde kwalificatiekaart stuur je tijdig naar ons op, en gebruikt de cursusstaf om het programma op maat te maken.

Tijdens Scoutakel kun je Scouting competenties onder de knie krijgen die worden genoemd in de kwalificatiekaart “Instructeur Pionieren”, deel B - eigen specialisme: zoals materiaalkennis / knopen, steken en sjorringen / constructie en krachten / veiligheid.

De overdracht van kennis, vaardigheden en inzichten door een ervaren vakopleider pionieren met deelnemers aan het vervolgtraject “Master pionieren” mixen we met het direct toepassen in de praktijk tijdens enkele programmablokken.

Na de opening starten we met een instructie over touwen, breeksterkten daarvan en ander materialen die gebruikt kunnen worden om op een verantwoorde manier veilige en spectaculaire objecten en trappersbanen te bouwen.

Aansluitend volgt een instructie over Touwafwerkingen: splitsen en bezettingen, oefen je meteen in het maken daarvan, en demonstreren we hoe je zelf touw kunt slaan.

De laatste ochtend bouwen de cursisten in subgroepen enkele grotere dynamische constructies, die al ’s morgens na het ontbijt worden gepresenteerd. In die constructies komen verschillende technische vaardigheden aan bod, die deze tweede dag worden geïnstrueerd. Zo wordt de samenhang tussen te bouwen constructies en de instructies duidelijk.

Hierna starten we met een instructie over: werken met blokken, sluitingen en hijsbanden, krachtenleer bij het inscheren van takels en het gebruik van lierdempers.

We vervolgen met een instructie over veilig werken op hoogte en zekeren van personen. Hierbij wordt o.a. ingegaan op het belang rekening te houden met de valfactor...

Aansluitend behandelen we in een roulatieprogramma verschillende blokken uit de kwalificatiekaart “Instructeur Pionieren”, deel B: eigen specialisme:

 • knopen & steken;
 • sjorringen;
 • constructie, krachten en veiligheid.

Tijdens Scoutakel ga je natuurlijk met alle materialen aan de slag, zodat je leert hoe je daar verantwoord mee kunt werken.

We bieden je eenvoudige theoretische kennis over variabelen waar je rekening mee moet houden bij het opspannen van een staalkabel of Marlow-lijn als je een kabelbaan wilt bouwen. We leren te werken met een Excel-rekenprogramma dat we hebben ontwikkeld, waarin je die variabelen kunt beïnvloeden.

Zodra iedereen de drie blokken van het roulatieprogramma heeft doorlopen, is er een break om wat te drinken en voer je met de andere cursisten een korte samenwerkingsactiviteit uit.

We vervolgen met twee instructies, waarvan je er aan één kunt deelnemen. Als je met meerdere personen uit een Scoutinggroep komt, is het handig dat jullie je verdelen zodat naderhand alle info "aan elkaar kan worden geknoopt"...

 • Optie 1 = Verankeringen.

 • Optie 2 = Bruggen en bewegingsmechanismen: ontwerpen, bouwen en afbreken.

  We behandelen verschillende vormen van bruggen, hoe je in de constructie rekening kunt houden met buig-, duw- en trekspanning, behandelen we enkele bruggen die door Scouting zijn gebouwd.

  De essenties van Tensegrity worden inzichtelijk gemaakt en laten je zien hoe die kunnen worden toegepast in het ontwerpen van bijzonder uitziende bruggen…

Tenslotte bieden we opnieuw twee instructies aan, waarvan je er aan één kunt deelnemen. Als je met meerdere personen uit een Scoutinggroep komt, is het dus weer handig dat jullie je verdelen zodat naderhand alle info “aan elkaar kan worden geknoopt”…

 • Optie 3 = Een veilige kabelbaan bouwen, inclusief remsystemen.

  We behandelen o.a. hoe je een veilig opstappunt bouwt, hoe je veilig met een staalkabel werkt, aan welke eisen een ankerpunt moet voldoen en hoe je vervolgens de staalkabel spant met een rateltakel of tirfor. De veiligheid van personen die een kabelbaan bouwen, gebruiken of als “remmer” optreden komt zeker aan bod, en daarom belichten we ook verschillende remsystemen.

 • Optie 4 = Torens ontwerpen, bouwen en afbreken.

  We behandelen o.a. hoe je rekening kunt houden met krachten die op de bodem worden uitgeoefend als je een toren wilt gaan bouwen, het verschil tussen trapezia en driehoeken in een constructie, de hijshoek als je delen van een toren overeind wilt trekken / zetten, waarbij je tijdens een practicum ervaart hoe handig een “giraf” hierbij is…

  Het maken van een zekerplan, losse objecten in een toren hijsen, klimmen en positioneren, veiligheid en kwaliteitscontrole, en het gevaar van vermoeidheid... komen zeker aan bod tijdens deze instructie.

  En niet onbelangrijk: een toren veilig afbreken

De tweede avond is er royaal tijd gepland om gezellig – zo mogelijk: buiten – te gourmetten.

Na de afwas maakt elk team een plan van aanpak hoe ze morgenochtend hun onderdeel gaan bouwen.

's Avonds dienen er twee verschillende vlotten gesjord te worden voor gebruik op de laatste dag.

Op de laatste dag bouw je 's morgens met de andere cursisten een vette trappersbaan rond 't Veerhuis en naar het eilandje dat daarvoor ligt.

Na de lunch vertelt elk team hoe zijn hun object hebben gebouwd, waar ze tijdens de bouw tegenaan liepen, of zij het bouwproces een volgende keer op dezelfde manier zouden aanpakken dan wel het anders zouden doen & hoe dan, kortom: wat ze ervan hebben geleerd, en kunnen alle objecten natuurlijk worden gebruikt...

We gebruiken op dit Scoutcentrum d'n Burcht en 't Veerhuis als binnen accommodaties. (In het kaartje is d'n Burcht nummer 1 en 't Veerhuis nummer 2).

In "het Veerhuis" zit o.a. een keuken en een sanitaire ruimte.

Je kampeert vlakbij d'n Burcht in jouw eigen shelter, hangmat of onder een tarp op het Dassenveld: in het kaartje nummer 3.

Traject "Master Pionieren"

Binnen Scouting Nederland wordt gewerkt aan een actualisering van de progressiematrix, insigne-eisen, enz., die leiden tot "leerlijnen" met een logische en samenhangende opbouw tussen speltakken / leeftijdsgroepen. Alles is gericht op hoe het "Spel" in Scoutinggroepen kan worden gespeeld en begeleid. Instructeurs (zoals Pionieren) moeten vervolgens in staat zijn leidinggevenden op te leiden om die benodigde inzichten en vaardigheden te leren en over te dragen. Het landelijk team vakopleiders pionieren ontwikkelt de opzet om cursisten, die zich hiervoor in hun regio actief willen gaan inzetten, als instructeur pionieren op te leiden en kwalificeren.

Hierboven onderscheiden wij een "master"-niveau bedoeld voor degenen die complexe, grote en/of hoge pionierobjecten verantwoord en veilig willen kunnen bouwen. Na Scoutakel bieden we daarom als follow-up het vervolgtraject "Master pionieren" aan.

Bij de start inventariseren we wat elke deelnemer wil leren en doen, om hiervoor geschikte overleg- en werkvormen af te spreken. Tijdens (soms digitale) bijeenkomsten en workshops gaan we actuele en/of nog ontbrekende kennis over complexe bewegingsmechanismen verzamelen, onderzoeken en beproeven. Je leert meer over het verantwoord en veilig bouwen van complexe, grote en hoge pionierobjecten. We experimenteren hoe je transmissie in bewegende delen van een pionierobject zou kunnen toepassen. We gaan in op het berekenen van krachten in torens, zodat je het inzicht krijgt hoe je excentrieke, knik-, torderings- en schokbelastingen voorkomt.

We bieden een workshop 3D-tekenen van hoge torens, en je leert hoe je een redding op hoogte kunt uitvoeren: niet alleen theoretisch, maar bijvoorbeeld de “hanging man”-rescue dan ook een keer oefenen.

Deelnemers van dit vervolgtraject dragen de opgedane kennis en kunde uit de kwalificatiekaart instructeur pionieren – deel B als cursusstaflid tijdens een komende editie van Scoutakel over aan die cursisten. Er komt een "master-proef" voor de deelnemers.