Scoutakel

Scouting. Laat je uitdagen!

Cursusprogramma

De 11de Scoutakel begint woensdagavond 17 mei 2023 om 20:00 uur, en de 12de Scoutakel start vrijdagavond 6 oktober 2023. De opening is om 20:00 uur.

We gebruiken op dit Scoutcentrum d'n Burcht en 't Veerhuis als binnen accommodaties.

Het programma van de 11de Scoutakel eindigt vrijdagmiddag 19 mei 2023, en het programma van de 12de Scoutakel eindigt zondagmiddag 8 oktober 2023. De sluiting start circa 16:30 uur.

Op de website van Scouting Nederland is de kwalificatiekaart “Instructeur Pionieren” gepubliceerd, waarin de competenties staan die iemand moet hebben om deze kwalificatie te verwerven. Je kunt deze kwalificatiekaart downloaden via deze link: https://www.scouting.nl/assets/uploads/doorzoekbareBestanden/05.Scouting-Academy/04.Kwalificatiekaarten/Instructeurs-vakopleiders/Kwalificatiekaart-instructeur-pionieren.pdf

Nadat jij je als cursist hebt aangemeld, vul je in overleg met de praktijkbegeleider van jouw Scoutinggroep de kwalificatiekaart “Instructeur Pionieren”, deel B in, zodat wij een indruk krijgen welke kennis en vaardigheden uit dat deel jij al beheerst.

Deze ingevulde kwalificatiekaart stuur je tijdig naar ons op, en gebruikt de cursusstaf om het programma op maat te maken.

Tijdens Scoutakel kun je Scouting competenties onder de knie krijgen die worden genoemd in de kwalificatiekaart “Instructeur Pionieren”, deel B - eigen specialisme: zoals materiaalkennis / knopen, steken en sjorringen / constructie en krachten / veiligheid.

De overdracht van kennis, vaardigheden en inzichten door de ervaren vakopleider met enkele kandidaat instructeurs Pionieren mixen we met het direct toepassen in de praktijk tijdens enkele programmablokken.

Na de opening starten we met een instructie over touwen, breeksterkten daarvan en ander materialen die gebruikt kunnen worden om op een verantwoorde manier veilige en spectaculaire objecten en trappersbanen te bouwen.

Aansluitend volgt een instructie over Touwafwerkingen: splitsen en bezettingen, oefen je meteen in het maken daarvan, en demonstreren we hoe je zelf touw kunt slaan.

Na het ontbijt starten we de volgende ochtend met een instructie over: werken met blokken, sluitingen en hijsbanden, krachtenleer bij het inscheren van takels en het gebruik van lierdempers.

We vervolgen met een instructie over verankeringen met piketpalen van de één-op- één t/m de drie-op-één houvast t/m ondergrondse balkverankeringen.

Aansluitend behandelen we in een roulatieprogramma verschillende blokken uit de kwalificatiekaart “Instructeur Pionieren”, deel B: eigen specialisme:

 • knopen & steken;
 • sjorringen;
 • constructie, krachten en veiligheid.

Tijdens Scoutakel ga je natuurlijk met alle materialen aan de slag, zodat je leert hoe je daar mee kunt werken.

We bieden je eenvoudige theoretische kennis over variabelen waar je rekening mee moet houden bij het opspannen van een staalkabel of Marlow-lijn als je een kabelbaan wilt bouwen. We leren te werken met een Excel-rekenprogramma dat we hebben ontwikkeld, waarin je die variabelen kunt beïnvloeden.

Zodra iedereen de drie blokken van het roulatieprogramma heeft doorlopen, is er een break om wat te drinken en voer je met de andere cursisten een korte samenwerkingsactiviteit uit.

Aansluitend krijg je in de tweede helft van middag de instructie: Veilig werken op hoogte en zekeren van personen. Hierbij wordt o.a. ingegaan op het belang rekening te houden met de valfactor...

Tenslotte bieden we drie instructies van 1½ uur aan, waarvan je er aan één kunt deelnemen:

 1. Optie 1 = Een veilige kabelbaan bouwen met staalkabel.

  We behandelen o.a. hoe je een veilig opstappunt bouwt, hoe je veilig met een staalkabel werkt, aan welke eisen een ankerpunt moet voldoen en hoe je vervolgens de staalkabel spant met een rateltakel of tirfor. De veiligheid van personen die een kabelbaan bouwen, gebruiken of als “remmer” optreden komt zeker aan bod, en daarom belichten we ook verschillende remsystemen.

 2. Optie 2 = Torens ontwerpen, bouwen en afbreken.

  We behandelen o.a. hoe je rekening kunt houden met krachten die op de bodem worden uitgeoefend als je een toren wilt gaan bouwen, het verschil tussen trapezia en driehoeken in een constructie, de hijshoek als je delen van een toren overeind wilt trekken / zetten, waarbij je tijdens een practicum ervaart hoe handig een “giraf” hierbij is…

  Het maken van een zekerplan, losse objecten in een toren hijsen, klimmen en positioneren, veiligheid en kwaliteitscontrole, en het gevaar van vermoeidheid... komen zeker aan bod tijdens deze instructie.

  En niet onbelangrijk: een toren veilig afbreken

 3. Optie 3 = Bruggen ontwerpen, bouwen en afbreken.

  We behandelen verschillende vormen van bruggen, hoe je in de constructie rekening kunt houden met buig-, duw- en trekspanning, behandelen we enkele bruggen die door Scouting zijn gebouwd.

  We behandelen de essenties van Tensegrity en laten je zien hoe die kunnen worden toegepast in het ontwerpen van bijzonder uitziende bruggen…

De tweede avond is er royaal tijd gepland om gezellig – zo mogelijk: buiten – te gourmetten.

Na de afwas introduceren we de onderdelen van de trappersbaan, die je in kleine teams de laatste ochtend gaat bouwen. Elk team maakt 's avonds vast een plan van aanpak hoe / waar ze hun onderdeel gaan bouwen.

‘s Avonds dienen er twee verschillende vlotten gesjord te worden voor gebruik op de laatste dag.

Op de laatste dag bouw je 's morgens met de andere cursisten een vette trappersbaan rond 't Veerhuis en naar het eilandje dat daarvoor ligt.

Na de lunch vertelt elk team hoe zijn hun object hebben gebouwd, waar ze tijdens de bouw tegenaan liepen, of zij het bouwproces een volgende keer op dezelfde manier zouden aanpakken dan wel het anders zouden doen & hoe dan, kortom: wat ze ervan hebben geleerd, en kunnen alle objecten natuurlijk worden gebruikt…

We gebruiken op dit Scoutcentrum d'n Burcht en 't Veerhuis als binnen accommodaties. (In het kaartje is d'n Burcht nummer 1 en 't Veerhuis nummer 2).

In "het Veerhuis" zit o.a. een keuken en een sanitaire ruimte.

Je kampeert vlakbij d’n Burcht in jouw eigen shelter, hangmat of onder een tarp op het Dassenveld: in het kaartje nummer 3.

Kwalificatietraject “Instructeur Pionieren”

Na Scoutakel bieden we een follow-up aan, waarmee geïnteresseerde cursisten zich door ons verder kunnen laten opleiden en kwalificeren als “Instructeur Pionieren”.

Wanneer je deze kwalificatie wilt verwerven, vul je in overleg met de praktijkbegeleider van jouw Scoutinggroep ook de kwalificatiekaart “Instructeur Pionieren”, deel A: didactische competenties in. Dat deel neem je mee naar Scoutakel.

Tijdens Scoutakel spreekt Garry {als Vakopleider Pionieren} jouw ingevulde kwalificatiekaart “Instructeur Pionieren” met je door. Zo krijgt hij een scherper beeld welke competenties jij – na Scoutakel – nog moet verwerven om de kwalificatie “Instructeur Pionieren” te verwerven.

Na Scoutakel beschouwen wij je als kandidaat instructeur Pionieren, en vragen we je in de cursusstaf mee te werken aan de voorbereidingen en uitvoering van de volgende editie van Scoutakel of Explotakel. Zo bieden we je de mogelijkheid de kwalificatie “instructeur Pionieren” te verwerven.

Deelnemen aan dit vervolgtraject betekent dat je als kandidaat instructeur:

 • meedoet aan drie voorbereidende bijeenkomsten van zaterdagavond 20:15 uur t/m zondagmiddag circa 17:00 uur (je bent bij alle 3 bijeenkomsten present). Deze bijeenkomsten houden we in ’s-Hertogenbosch. We maken we je dan o.a. vertrouwd met de didactische competenties, die worden genoemd in de kwalificatiekaart “Instructeur Pionieren”, deel A.
 • een of twee instructies voorbereid die je tijdens de volgende editie van Scoutakel of Explotakel als kandidaat instructeur gaat presenteren;
 • uiteraard beschikbaar bent tijdens de volgende editie van Scoutakel of Explotakel;
 • na afloop daarvan aanwezig bent tijdens een afrondende bijeenkomst van 2 dagdelen om terug te blikken op Scoutakel of Explotakel, waar o.a. feedback op jouw presentatie wordt doorgesproken en je aantoont de Scoutingtechnische vaardigheden uit de kwalificatiekaart instructeur Pionieren te beheersen. Als wij er dan van overtuigd zijn dat jij alle competenties die voor deze kwalificatie nodig zijn, in voldoende mate beheerst, ronden wij het kwalificatietraject af.