Trapperskamp Extreem

Scouting. Laat je uitdagen!

Cursusprogramma in detail

Van vrijdagavond 26 april tot zondagochtend 28 april 2024 zijn we actief in Vught en omgeving, en dan verplaatsen we ons naar het grensgebied van de Duitse Zuid Eifel en de Luxemburgse Ardennen. Zaterdag 4 mei 2024 rijden we terug naar Vught. In de tweede helft van de middag nemen we deel aan de gezamenlijke kampafsluiting van de Eifel Experience en Scoutdoor in Vught, die 16:00 uur begint. Daarna ruimen we alle gebruikte materialen op. 's Avonds is er met de cursisten van Traka Extreem en de stafteams van de Eifel Experience en Scoutdoor een gezellige afsluitende maaltijd, waaraan de deelname facultatief is. Je kunt daarna om circa 21:00 uur naar huis reizen.

Opbouw van het cursus programma

Het cursusprogramma is opgebouwd vanuit vijf invalshoeken:

 1. Jouw persoonlijke kwaliteiten, (Scouting)technische en leiderschaps-vaardigheden toetsen en verder ontplooien

  Tijdens het Trapperskamp Extreem proberen we jouw inzicht in je persoonlijke kwaliteiten te vergroten en te duiden hoe je die verder zou kunnen ontplooien. Elk jaar zoeken we bewust naar nieuwe activiteiten die we een logische plek in het cursusprogramma geven. Zulke vernieuwingen kun je ook gebruiken in jouw eigen Scoutinggroep, enz.

  Uit de cursistenenquête over het maken van een trappersbaan: “Een opdracht die ik erg zinvol vond. Het geleerde in praktijk brengen vond ik erg prettig en tijdens het bouwen en ook bij de evaluatie leer je veel.”

  Een staflid dient een aantal Scoutingtechnische vaardigheden te beheersen, zodat je zelfstandig posten verantwoord op kunt bouwen en runnen. Je weet daar handelend op te treden als het mis gaat.

  Je toont dat jij je bewust bent van verantwoordelijkheden die je draagt; je bent gespitst op de veiligheidsaspecten bij alle activiteiten. Ook ben je verantwoordelijk voor een correct gebruik van de natuurlijke omgeving, zodat het vertrouwen dat boswachters en terreineigenaren in onze Scouting organisatie heeft niet wordt beschaamd. Met een aantal aspecten die met het leidinggeven in een primitief kamp samenhangen, ben jij mogelijk wat minder vertrouwd. Daarom verzorgen de cursusstafleden circa 12 instructies van 1 à 1½ uur, waarin koppelingen met de praktijk uit o.a. onze andere kampen worden gelegd.

  Zo geven we instructies over bijvoorbeeld: een aanhangwagen correct beladen, verantwoord werken met blokken, stroppen en rateltakels, het verantwoord bouwen van hindernisbanen, met staalkabels werken en daarmee een veilige (staal)kabelbaan bouwen, thema's in een (primitief) kamp verwerken, fasen in groepsvorming, leiderschapsstijlen en situationeel leiderschap, optreden bij calamiteiten.

 2. Jouw inzicht vergroten in het gedrag van mensen

  Waar mensen samen zijn, leven en werken beïnvloeden ze elkaar. Tijdens het Trapperskamp Extreem belichten we dit vanuit drie perspectieven:

  Als individu

  Tijdens Extreem leer je andere jongeren kennen en omgekeerd leren zij jou kennen. Bijvoorbeeld of je een ochtendhumeur hebt als je vroeg uit je warme slaapzak komt voor de ochtendgym, of je voor jouw mening uitkomt tijdens een serieus gesprek, als jij je creatieve talenten toont tijdens het uitvoeren van een 'eigenaardige' samenwerkingsopdracht, enz. Als je ('s avonds) door de regen met je team naar een bivak sjokt, loop je misschien tegen jouw eigen grenzen aan. Zeg je dit dan? Tijdens Extreem kun je jouw zelfkennis vergroten door te luisteren naar wat anderen van jouw opvattingen, ideeën en gedrag vinden, en door oog te krijgen voor non-verbale reacties van mede cursisten als jij iets zegt of doet.

  Als groepslid

  Hoe mensen samenwerken is een onderwerp waar heel veel onderzoek naar is gedaan. In het programma van het Trapperskamp Extreem zitten samenwerkingsactiviteiten, omdat we willen zien hoe jij functioneert als lid van een team. Door enkele stafinstructies en tijdens nabesprekingen van opdrachten leggen we verbanden met theorieën over fasen in groepsvorming en teamrollen.

  Als coördinator

  Het begrip situationeel leiderschap krijgt tijdens Extreem meer inhoud voor je. Als coördinator probeer je zowel de gestelde taak te bereiken, maar heb je ook de zorg voor de onderlinge relaties in de groep. Externe factoren beïnvloeden dit: in een noodsituatie gedraag jij je vast anders dan bij de voorbereidingen voor een barbecue.

 3. Jouw doorzettingsvermogen en inzet toetsen

  Het Trapperskamp Extreem dankt de toevoeging Extreem aan het feit dat je elke dag echt van 's morgens vroeg tot 's avonds laat in touw zult zijn. In het programma zitten verschillende lichamelijk en/of mentaal belastende activiteiten.

  Wij houden je voortdurend aan het werk; we stoppen je met de anderen als het ware in een soort hogedrukpan en maken je moe met activiteiten die zijn toegesneden op de mentale en fysieke mogelijkheden van jongeren van 18 jaar en ouder.

  Zó ontdek je in Extreem wat jij echt aankunt: of je doorzettingsvermogen toont, of je met jouw ploeggenoten blijft overleggen en tot een goede taakverdeling komt, of je de goede beslissingen neemt als je bent afgemat en of je stressbestendig bent. Verken jouw eigen grenzen!

 4. Zelfreflectie

  De cursusstaf vindt het belangrijk dat je vanuit een reëel zelfbeeld in staat bent tot kritische zelfreflectie, en tijdens Extreem kansen ontdekt en oppakt om jezelf verder te ontplooien. Een cursist legt dit vast in het "Persoonlijk document". We moedigen je aan om jouw ervaringen tijdens deze cursus vast te leggen op deze werkbladen.

  Je verzamelt in het "Persoonlijk document" resultaten uit evaluaties van samenwerkingsopdrachten, de besprekingen hoe de samenwerking tijdens opdrachten verliep, enkele testen die we je aanbieden en jouw leermomenten. Zo sta je zelf stil bij jouw optreden tijdens het Trapperskamp Extreem; er ontstaat een waardevol document met uiteenlopende vormen van (zelf)reflectie, waarmee je na Extreem verder kunt. In het programma is geregeld tijd ingeruimd om jouw "Persoonlijk document" bij te werken.

  Veel jongeren die aan het Trapperskamp Extreem hebben deelgenomen, vinden deze aandacht voor hun persoonlijke functioneren een belangrijke reden om zich in te schrijven.

  Impressie uit de cursistenenquête over het "afrondend gesprek": “Zeer zinvol en leerzaam, daarbij emotioneler dan ik had verwacht. Er is besproken hoe ik functioneer en welke grondslag daaraan ligt. Dit ging weer in op mijn persoonlijk functioneren en heb ik een opdracht mee naar huis gekregen.”

 5. 'Sauce for the pudding': outdoor activiteiten

  In het programma zijn enkele spraakmakende (buitensport) activiteiten opgenomen. Denk aan: duiken met flessen perslucht, speleoën, rotsklimmen en -afdalen, mountainbiken en... een erg gezellig slotdiner.

  Tijdens het Trapperskamp Extreem zul je alle nachten in een schuilhut overnachten, die je thuis bouwt! Je bent vrij in de keuze van het type schuilhut dat je wilt bouwen, als het maar een eenpersoons schuilhut is. In het ideeënboek “Op Expeditie in Nederland” staan verschillende modellen van schuilhutten beschreven in § 2.2.2. Als je dit ideeënboek zelf niet bezit, probeer hem dan bij een bekende of de bibliotheek in de buurt te lenen, of bestel het bij de Scout Shop (artikelnummer: 71150).

  Om alle activiteiten goed vol te houden krijg je veel, goed en zeer gevarieerd te eten.

  Uit de cursistenenquête: "Er was voldoende foerage aanwezig en de kwaliteit was prima, als er nieuw broodbeleg werd besteld dan kwam dat er ook. Dit was prima !"

Wij zoeken nieuwe medewerkers

Wij zoeken naar potentiële stafleden met voor ons interessante kwaliteiten, voor de kampen die we als Stichting Trapperskamp Vught / Luxemburgse Ardennen jaarlijks organiseren. Ook als je geen belangstelling hebt bij ons medewerker te worden, maar andere persoonlijke doelen hebt, kun jij je gewoon inschrijven als cursist!